اگر از من بپرسید گربه ها، چه در کوچه و خیابان، چه در سطل زباله یا در خانه ای گرم، خود را پادشاهان بلامنازع جهان می دانند. آن ها در عین وابستگی، مستقل و در عین اهلی بودن، وحشی هستند. ما در این بخش اطلاعات مربوط به نگهداری، بیماری های شاخص و درمان های رایج گربه ها را در اختیار شما قرار می دهیم تا با آگاهی بیشتر پا به قلمرو این حیوانات بگذارید.