دوره پرورش طیور همواره با چالش ها و مشکلاتی رو به رو است که عدم آگاهی از آن‌ها می‌تواند مشکلات جدی برای مرغدار ایجاد کند. ما در این بخش به ارائه راه حل‌هایی می ‌پردازیم که اطلاع از آن‌ها می‌تواند گره از مشکلات صنعت طیور باز نماید. در آخر باید بگوییم که گرچه پرنده در پایان دوره پرورش مردنی است اما به خاطر سپردن این توصیه‌ها خالی از سود نیست.